Ungdomsrejser

ER DU TRYG, NÅR DU REJSER?

REJSESIKKERHED FOR UNGDOMSREJSER


Travel&Risk leverer kurser til rejsebranchen i rejsesikkerhed, kommunikation og kulturforståelse for unge, der rejser til udviklingslande i forbindelse med praktik, studieophold eller på egen hånd. Kurserne øger tryghed på rejsen uden at skabe unødig frygt og bekymring. Kurserne tilrettelægges til den specifikke gruppe, deres destination og erfaring - eller kan tilrettelægges så det pædagogisk kan favne både erfarne og mindre erfarne rejsende og en bredde af destinationer. Vi uddanner alt fra erfarne rejsende til højrisikodestinationer til mennesker, der for første gang rejser til mere fjerne egne af verden, for eksempel som frivillige på et børnehjem eller på opdagelse i fremmede kulturer.


Det er en fantastisk givende oplevelse at rejse ud at opleve verden. Med det rette sikkerhedsmæssige og kulturelle mindset kan man få de mest fantastiske, inspirerende oplevelser og hvile trygt i, at man har gjort alt, der kan gøres, for at tage vare på sig selv. Skulle noget gå skævt, er det ofte nemmere at håndtere og har mindre alvorlige konsekvenser, hvis man har gjort sit forarbejde ordentligt. 


Kurset holdes på engelsk efter behov. / The travel safety training is conducted in English if needed.

SIKKERHEDSKURSER FOR UNGDOMSREJSENDE

VORES REJSESIKKERHEDSKURSER TIL UNGE KAN FOR EKSEMPEL INDEHOLDE: 

 • Identifikation af risikofaktorer på rejsen

 • Sundhed, sygdom og rejsemedicin

 • Førstehjælp på rejsen

 • Lokale myndigheder, juridiske forhold og forsikringer

 • Forebyggelse af kriminalitet og ulykker

 • Sikkerhed i trafikken

 • Sikkerhed på bopæl

 • Køn og kultur

 • Håndtering af kritiske hændelser

 • Mental sundhed på rejsen

 • Checkliste målrettet den specifikke rejse

   

MÅLGRUPPE

Kurserne henvender sig til unge, der med højskole eller anden uddannelsesinstitution, skal ud i verden på praktikophold og lignende.


Rejser man som ung uden for Europa eller Nordamerika er det en god ide at gøre sig nogle overvejelser omkring sikkerhed på rejsen. Der er ingen grund til at frygte verden, så længe man gør hvad man kan, for at passe på sig selv. Uheld kan altid ske, men identficerbare risici kan man reducere. 

ONLINE KURSUS

Vi holder skræddersyede kurser for grupper, men når verden igen åbner op, påbegynder vi vores åbne online kurser i rejsesikkerhed for private rejser. 


På 2 timer bliver I klædt på til at vurdere risici før I rejser og imødegå dem på en struktureret måde. I får en række simple værktøjer, som giver jer tryghed og ro på rejsen og overskud til at nyde oplevelserne på turen. 

CORONASITUATIONEN

Lige nu anbefaler vi, at man ikke rejser nogen steder, medmindre man har et arbejde, hvor rejserne er strengt nødvendige og hvor arbejdsgiver kan træffe alle de nødvendige forholdsregler.


Det handler ikke om risikoen for, at du som ung dansker bliver smittet med corona. Det er ikke farligt for dig. Men i lande med fattigdom, et ringe offentlig  sundhedssystem og hvor der ikke er nogen økonomisk hjælp at hente for lokalbefolkningen, kan corona have alvorlige konsekvenser. Her ønsker du ikke at medvirke til at sprede smitte.