"Rejs sikkert"

ER DU TRYG, NÅR DU REJSER?

KURSUS: "REJS SIKKERT"


Rejser jeres medarbejdere hyppigt til lande, hvor der er risiko for politisk uro, naturkatastrofer eller hvor kriminaliteten er høj? Ønsker I at klæde jeres medarbejdere på til at vige udeom om risici, såsom cyberkriminalitet, røveri, kidnapning og svindel? Og til at håndtere de kritiske hændelser, der måtte opstå, så de ikke udvikler sig til skade for individ og arbejdsgiver?


Vores éndagskurser i rejsesikkerhed henvender sig til alle, der på vegne af deres virksomhed eller organisation rejser udenfor Europa og Nordamerika. Kurset er ikke blot en bunke konkrete værktøjer, men også en proces, hvor den enkeltes risikoperception og -opmærksomhed finder sit rette leje. Desuden klædes kursisterne på til at håndtere de mest sandsynlige kritiske hændelser. Fokus er på at etablere et mindset hos deltagerne, som gør det muligt at forholde sig til- og handle på risici i forbindelse med deres udlandsrejser.


Vores kurser er skabt af en række eksperter, der i en lang årrække har arbejdet med rejsesikkerhed og uddannelse i både statslige organisationer, NGO’er og virksomheder og udvikles kontinuerligt, så de altid passer til den virkelighed, jeres medarbejdere møder derude. Kursets indhold og opbygning er baseret på en skarp prioritering af det, der betyder noget: Enten fordi det statistisk udgør en reel risiko, eller fordi det udgør en frygtfaktor, der hæmmer den enkelte i udførelsen af sit arbejde. Det er vigtigt for os, at deltagere forlader kurset styrkede med nye redskaber og med et fortsat ønske om at rejse internationalt.


Rejser jeres medarbejdere til aktive konfliktzoner eller områder, der er uden for statens kontrol, bør de i stedet deltage på vores modulopbyggede kurser, hvor de fulde kursus klæder dem på til det værste. 


Kurset holdes på engelsk efter behov. / The travel safety training is conducted in English if needed.

KURSUSDESIGN

MINDSET

Gennem et læringsdesign med fokus på refleksion og kvalificering af erfaringer får kursisterne et mindset, hvor der tages rationelt stilling til risici og sikkerhed uden at der skabes unødig frygt.

VÆRKTØJER

Kursisterne lærer en række konkrete værktøjer, der giver dem øget tryghed og sikkerhed. Værktøjskassen gør dem i stand til handle med deres egen sikkerhed for øje både i hverdagen på rejsen og i tilfælde af kritiske hændelser.

ADFÆRD

Personlig sikkerhed handler først og fremmest om adfærd. Med det rette mindset og de rette værktøjer får kursisterne en adfærd på rejsen, der optimerer sikkerheden samtidig med at de bliver bedre i stand til at udføre deres arbejde. 

MÅLGRUPPE

Kurset henvender sig til medarbejdere, der ikke normalt arbejder med sikkerhed, men skal klædes på til på egen hånd at håndtere risici på rejsen.


 Deltagerne er typisk ingeniører, udviklingskonsulenter, forskere og sælgere, der rejser professionelt til områder, hvor virksomheden ikke har sin egen repræsentation og sikkerhedsorganisation.


Ofte er en stor del af deltagerne på kurserne meget rejseerfarne og oplever, at kurset skaber en ramme for at kvalificere erfaringer.  

INDHOLD

 • Risiko-sårbarhedsanalyse
 • Kriminalitetsforebyggelse 

 • Digitalt selvforsvar (it-sikkerhed, cyberkriminalitet og spionage)
 • Naturkatastrofer, brand og terrorangreb

 • Stresshåndtering 

 • Transportsikkerhed

 • Express Kidnappings og svindel
 • Rejsemedicin

 • Egetberedskab til håndtering af kritiske hændelser

UDBYTTE

 • Øget risikobevidsthed hos den rejsende medarbejder

 • Personligt beredskab og risikomitigerende adfærd

 • Et bedre psykisk arbejdsmiljø med øget sikkerhed og tryghed
 • Minimeret risikoeksponering af individ og forretning gennem adfærdsændringer
 • Færre kritiske hændelser for medarbejdere og organisation