HEAT

ER DU TRYG, NÅR DU REJSER?

MODULOPBYGGEDE KURSER I REJSESIKKERHED


Rejser du hyppigt i forbindelse med dit arbejde? Eller skal du udstationeres i et land udenfor Europa og Nordamerika? Vores flagskib er vores modulopbyggede kursus i rejsesikkerhed, hvor du kan vælge et, to eller tre dages kursus afhængig af hvilket risikoniveau, der knytter sig til dine rejser. Deltagelse det fulde kursus udgør et HEAT-kursus (High-Risk Environment Awareness Training). Du lærer at forholde dig til relevante risici og træffe de rette modforanstaltninger.


Kurserne er skabt af en række eksperter, der i en lang årrække har arbejdet med rejsesikkerhed og uddannelse i både statslige organisationer, NGO’er og virksomheder. Med deres forskellige baggrunde og erfaringer har de udviklet et kursuskoncept, hvor fokus er på at etablere et mindset hos deltagerne, som gør det muligt at forholde sig til- og handle på risici i forbindelse med udlandsrejser. Kursets indhold og opbygning er baseret på en skarp prioritering af det, der betyder noget: Enten fordi det statistisk udgør en reel risiko, eller fordi det udgør en frygtfaktor, der hæmmer den enkelte i udførelsen af sit arbejde.


Kurset i rejsesikkerhed holdes på engelsk efter behov. / The travel safety training is conducted in English if needed.

MODULERNES INDHOLD

MODUL 1

Modul 1 handler om grundlæggende rejsesikkerhed for alle der rejser udenfor Europa og Nordamerika. Undgå røveri, cyberkriminalitet, sygdomme - og bliv klædt på til at imødegå kritiske hændelser, såsom terrorangreb og biluheld.

MODUL 2

Modul 2 klæder kursisten på til at mellemrisiko rejser. Det kan være rejser, hvor du ikke kan læne dig op af myndighedernes sikkerhedsapparat eller til destinationer hvor den politiske eller sikkerhedsmæssige situation er skrøbelig.

MODUL 3

Modul 3 klæder kursisten på til højrisikorejser. Det kan være rejser til postkonfliktområder, områder med væbnet konflikt eller områder uden for statens kontrol. Både fysiske og psykiske aspekter af din sikkerhed dækkes.

MODUL 1

 • Risiko- og sårbarhedsanalyse
 • Kriminalitetsforebyggelse
 • Kultur og køn i et sikkerhedsmæssigt perspektiv
 • Digital rejsesikkerhed
 • Rejsemedicin (Hypo- og hypertermi, rejseapotek, dehydrering, sygdom og hygiejne)
 • Transport- og hotelsikkerhed
 • Førstehjælp ved trafikuheld
 • Tæt på terror

MODUL 2

 • Håndtering af lokale myndigheder (korruption, forhandling, digital anti-surveillance)

 • Naturkatastrofer, brand og terrorangreb

  Evakuering

 • Stresshåndtering i kritiske situationer

 • Førstehjælp (blødninger og hjerte-lungeredning inklusiv defibrillator)

 • Køretøjssikkerhed

 • Hensigtsmæssig adfærd som tilbageholdt/gidsel

MODUL 3

 • Psykisk arbejdsmiljø i højrisikoområder

 • Førstehjælp i krig og konfliktzoner – langt fra hospital og ambulance (Remote First Aid)

 • Deeskalerende kommunikation (håndtering af aggressivitet)

 • Forhold under beskydning

 • Mine/IED awareness

 • Gidseloverlevelse

 • Kollegastøtte