HEAT

ER DU TRYG, NÅR DU REJSER?

HEAT - High-Risk Environment Awareness Training


Rejser du hyppigt i forbindelse med dit arbejde? Eller skal du udstationeres i et land udenfor Europa og Nordamerika? Vores flagskib er vores 3-dages HEAT kursus, hvor du lærer at forholde dig til relevante risici og træffe de rette modforanstaltninger. Selvom A'et i HEAT står for Awareness, stræber vi efter at opnå meget mere end awareness på vores kurser. Vi mener nemlig, at det vigtigste er, at du tilegner dig konkrete adfærdsændringer, der øger din sikkerhed på rejsen. Awareness - din opmærksomhed - er en del af det, men du kan undgå mange kritiske situationer ved at tage aktivt ansvar for din sikkerhed på rejsen. Skulle du alligevel ende i en kritisk situation, lærer du også at håndtere beskydning, terrorhandlinger, massive blødninger, gidseltagning, trafikuheld og meget mere. 


Kurset er skabt af en række eksperter, der i en lang årrække har arbejdet med rejsesikkerhed og uddannelse i både statslige organisationer, NGO’er og virksomheder. Med deres forskellige baggrunde og erfaringer har de udviklet et kursuskoncept, hvor fokus er på at etablere et mindset hos deltagerne, som gør det muligt at forholde sig til- og handle på risici i forbindelse med udlandsrejser. Kursets indhold og opbygning er baseret på en skarp prioritering af det, der betyder noget: Enten fordi det statistisk udgør en reel risiko, eller fordi det udgør en frygtfaktor, der hæmmer den enkelte i udførelsen af sit arbejde.


Kurset i rejsesikkerhed afholdes på engelsk medmindre alle kursister er komfortable med det danske sprog. 

ET HEAT-KURSUS MED REEL EFFEKT

AWARENESS

Vores HEAT-kurser skaber en øget opmærksomhed på rejsesikkerhed for alle, der rejser udenfor Europa og Nordamerika. En grundlæggende forståelse for risikoanalyse er et centralt element på vores kurser.

RISIKOREDUCERENDE ADFÆRD

Vi øger ikke blot din opmærksomhed på risici. Vi sætter en ære i at hjælpe dig med øge din rejsesikkerhed ved at skabe konkret og relevant læring, der relateres til dine rejseaktiviteter og dine behov, så vi opnår en adfærdsmæssig effekt på din sikkerhed og tryghed på rejsen.  

Går dine rejser til postkonfliktområder, områder med væbnet konflikt eller områder uden for statens kontrol skal du være klar på at håndtere de fleste kritiske hændelser. Både fysiske og psykiske aspekter af din sikkerhed dækkes.

KRITISKE HÆNDELSER

MÅLGRUPPE

Et HEAT-kursus er relevant, hvis dine rejser til områder udenfor Europa og Nordamerika er behæftet med risici. Det har selvfølgelig stor betydning, hvilke områder i verden du rejser til, men det har ofte større betydning, hvorfor du rejser dertil og hvad dine opgaver er på stedet. Det kan være rejser til konfliktområder, rejser hvor du ikke kan læne dig op af myndighedernes sikkerhedsapparat eller rejser til destinationer hvor den politiske eller sikkerhedsmæssige situation er skrøbelig.


Den typiske kursist er ansat i en NGO, arbejder som journalist, fotograf eller som konsulent. 


Størstedelen af vores HEAT-kursister er meget rejseerfarne. Ofte har de været på utallige, risikofyldte rejser før de ender på vores HEAT. Selvom du har masser af rejseerfaring, er kurset derfor stadig relevant for dig. 


Er et HEAT-kursus for stor en pakke til dig, så læs mere om vores 1-dagskursus "Rejs Sikkert" her. 

INDHOLD

Programmet på vores HEAT-kurser rummer et væld af værktøjer til at forberede rejsen, undgå risici og håndtere kritiske hændelser. Et hold af kompetente instruktører fører dig igennem følgende emner: 


 • Risiko- og sårbarhedsanalyse
 • Kriminalitetsforebyggelse
 • Kultur og køn i et sikkerhedsmæssigt perspektiv
 • Digital rejsesikkerhed
 • Rejsemedicin 
 • Transport- og hotelsikkerhed
 • Førstehjælp ved trafikuheld
 • Tæt på terror
 • Korruption

 • Evakuering

 • Stresshåndtering i kritiske situationer

 • Førstehjælp (blødninger og hjerte-lungeredning inklusiv defibrillator)

 • Køretøjssikkerhed

 • Gidseloverlevelse

 • Psykisk arbejdsmiljø i højrisikoområder

 • Kollegastøtte
 • Førstehjælp langt fra hospital og ambulance (Remote First Aid)

 • Deeskalerende kommunikation 

 • Forhold under beskydning

 • Mine/IED awarenes

TILSKUD TIL HEAT

HEAT for journalister og fotografer

Vores HEAT-kursus er godkendt af Mediernes Efteruddannelse til at tilskud fra Pressens Uddannelsesfond.


Arbejder du freelance som journalist eller fotograf har du mulighed for at søge tilskud til vores kurser, der næsten dækker hele kursusafgiften. Kontakt os for at høre hvordan. 


*****


Humanitær rabat

Deltagere, der arbejder i en NGO med et klart humanitært formål indenfor udviklingsbistand og nødhjælp, får 1000 kr. i humanitær rabat. 


*****


Rabataftale

Virksomheder og organisationer, der indgår en eksklusiv aftale med Travel&Risk får 10% rabat på alle kurser, samt en gratis Travel&Risk-førstehjælpstaske til hver deltager. 

"En stor tak for et helt utrolig interessant, spændende og givende kursus. I er virkelig top professionelle og jeg har kun de bedste anbefalinger herfra.


Jeg håber at flere af mine rejsende kollegaer kan få chancen for at lære og opleve disse vigtige ting og emner."


Johnny Mortensen, Blue Water Shipping