Om kurset
Travel&Risk

ER DU TRYG, NÅR DU REJSER?

 

Rejser du hyppigt i forbindelse med dit arbejde? Eller skal du udstationeres i et land udenfor Europa og Nordamerika? Travel&Risk er et kursus i rejsesikkerhed, hvor du kan vælge et, to eller tre dages kursus afhængig af hvilket risikoniveau, der knytter sig til dine rejser. Deltagelse i tre fulde dage udgør et HEAT-kursus (High-Risk Environment Awareness Training). Du lærer at forholde dig til risici og træffe de rette modforanstaltninger.

Kurset er skabt af en række eksperter, der i en lang årrække har arbejdet med rejsesikkerhed og uddannelse i både statslige organisationer, NGO’er og virksomheder. Med deres forskellige baggrunde og erfaringer har de udviklet et sikkerhedskursus, hvor fokus er på at etablere et mindset hos deltagerne, som gør det muligt at forholde sig til- og handle på risici i forbindelse med udlandsrejser. Kursets indhold og opbygning er baseret på en skarp prioritering af det, der betyder noget: Enten fordi det statistisk udgør en reel risiko, eller fordi det udgør en frygtfaktor, der hæmmer den enkelte i udførelsen af sit arbejde.

PÆDAGOGIK

 

Vi opbygger et sikkerhedsmæssigt mindset hos kursisterne, der giver øget tryghed på rejsen. 

 

For at læringen har en effekt på den enkeltes adfærd, skal den enkelte have mulighed for at relatere læringen til sin egen adfærd. Travel&Risk er ikke blot baseret på et solidt videns- og erfa-ringsgrundlag; formidlingen sker med en høj grad af interaktion og anvendelse af moderne og velafprøvede læringsmetoder. Kurset giver mulighed for at afprøve redskaber og råd i øvelser, og dermed skabe et fundament for at kunne inkorporere det lærte i sin egen praksis.

Alle kursusdage indeholder praktiske øvelser samt opgaver i at identificere egne læringsmål for dagen.


Kurset holdes på engelsk efter behov.


For grupper er der mulighed for at tilkøbe skræddersyede moduler i for eksempel duty of care, female traveller og psykisk førstehjælp, ligesom vi også kan hjælpe med at udvikle krisestyrings–organisation, beredskabsplan, rejseinstruks og rejsepolitik. 

Trafik- og køretøjssikkerhed
Remote First Aid
Håndtering af lokale myndigheder
Rejsesikkerhed 1
Travel and risk 4
Travel and Risk 3
Travel&Risk 2
travelandrisk 1
_C4A4237
_C4A4380

ALLE FOTOS AF FOTOGRAF LARS SCHMIDT

Travel&Risk is a brand of

Mojo Ferdinand ApS


 

Photographer:  Lars Schmidt

Tel: +45 25 75 74 54

/ +45 22 80 88 56

E-mail: info@travelandrisk.dk

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend