Gode råd til ledelsen

ORGANISATIONENS HÅNDTERING AF REJSESIKKERHED

I Travel & Risk arbejder vi med at klæde udlandsrejsende på til at forebygge og håndtere de udfordringer og farer der kan opstå når dele af ens arbejdsliv foregår uden for landets grænser. Organisationer, der sender deres ansatte på et kursus i rejsesikkerhed, viser dem, at de har en interesse i deres medarbejderes velbefindende. Her har vi samlet nogle anbefalinger til hvordan organisationen ellers kan styrke deres medarbejdere før, under og efter rejser med varierende risikoprofiler.

1) Fokus på psykisk arbejdsmiljø før, under og efter rejsen

Det pålægger også en arbejdsgiver at tage hånd om det psykiske arbejdsmiljø, når medarbejderen er i udlandet, og at være opmærksom på det ekstra pres en rejsende medarbejder skal forholde sig til. Fokus på psykisk arbejdsmiljø indebærer for eksempel træning og undervisning i rejsesikkerhed, stresshåndtering og kollegastøtte. Medarbejdere kan relativt hurtigt tilegne sig evnerne til at håndtere svære samtaler, spotte stress hos sig selv og andre og hjælpe hinanden til at håndtere kriser og udfordringer.

Desuden kan man støtte sine rejsende medarbejdere ved at have et særligt fokus på tre faser: før, under og efter rejsen.

Før rejsen
Det skaber tryghed, når medarbejdere kan mærke at organisationen er opmærksom på de særlige udfordringer deres arbejdsmiljø indeholder. Dette indebærer at uddanne sine folk ordentligt til opgaven. Det kan betyde kurser i rejsesikkerhed, førstehjælpskurser eller at lade folk rejse med som ’føl’ de første par ture. Når de rejsende oplever deres organisation gør en indsats for også at tage vare på dem, når de er på udlandsrejse og ledelsen ved hvad de står med i felten, giver det tryghed og overskud.

Dette indebærer også at have en smidig struktur eller instruks for rejseplanlægning. Dette er rutineopgaver, der ikke skal tage energi eller overskud, men nemt kan gøre det, hvis der ikke en støtte til opgaven eller en simpel vejledning til hvordan dette bør gøres.


Under rejser
Undervejs på rejsen er god kontakt hjem og støtte ved ændringer og uforudsete udfordringer undervejs selvfølgelig vigtig. Rejser man flere sammen, kan redskaber fra kollegastøtte og psykisk førstehjælp sikre rejsen forløber trygt for alle deltagere.

Efter rejser
Efter en rejse, vil peer-to-peer-værktøjer hjælpe den rejsende med at lande godt hjemme igen. Kollegastøtte/peer-to-peer giver mulighed for at foretage en uformel samtale, der både kan hjælpe folk, der har oplevet nylige traumer, men også folk der er udsat for en højere stresspåvirkning over tid og har brug for en venlig reminder til at sortere og prioritere. Efter rejser kan værktøjerne bruges til at støtte den rejsende med at evaluere det oplevede, parkere hvad der skal efterlades, medbringe hvad der er ny læring/viden og i særlige tilfælde kunne erkende behov for professionel hjælp, hvis et sådant behov er til stede.

Medarbejdere oplever interesse fra arbejdsgiver, når der debriefes efter rejser og evalueres på det professionelle arbejde, der er blevet leveret.2) Vidensdeling

Her tænker vi på to ting. Den første er helt lavpraktisk: skab et forum hvor rejsende medarbejdere kan dele anbefalinger på hoteller, chauffører og endda gode ideer til sightseeing og underholdning, når man er af sted. Dernæst på de opsamlinger og formalia nævnt ovenfor, hvor organisationen hjælper med at forankre erfaringer fra de rejsende i organisationen. Det er vigtigt at folk kan mærke, deres input gør en forskel og skaber forandring. Hvis de kommer med gode ideer, oplevelser med dårlig rejseplanlægning eller hoteller, der skal tages af listen, skal de kunne se, at der handles på de informationer, de kommer med.

3) Vælg de rigtige medarbejdere

Dette er selvfølgelig ikke nødvendigvis givet at man har muligheden for dette, især ikke i små organisationer. Der er mennesker der virkelig nyder et rejsende arbejdsliv, og taler vi om mange rejsedage i udlandet, er det ofte personer, der får energi af kulturmødet og er nysgerrige på andre lande. For disse persontyper, er de ekstra udfordringer forbundet med at arbejde på denne måde værd at tage med i sit daglige arbejde.


For det stiller særlige krav til en medarbejder at skuldre et job, der indeholder mange rejsedage til fjerne lande: de skal både være gode til at holde fokus på det foreliggende arbejde, men samtidig fastholde overblik over og kontakt med de opgaver de er væk fra. Dette gælder hvad enten de sidder på kontoret og skal holde sig opdateret på opgaverne ude eller er på rejse og der sker en masse hjemme.

Med det i mente kan organisationen arbejde med at bakke op om det, der giver den rejsende energi og skærme dem fra det, der dræner dem. Det vil være forskelligt fra medarbejder til medarbejder, hvor de linjer går. Derudover er det værd at huske på, at der kan være perioder i en persons liv, hvor rejsende arbejde er særlig tiltrækkende eller omvendt passer meget dårligt. Hjælp ansatte, ved at have en god kultur for at kunne give udtryk for, hvor de er i deres liv og hvordan udlandsrejser kan passe ind.


Kontakt os, hvis I ønsker at høre mere om mulighederne for at klæde organisationen bedre på til at rejse sikkert gennem seminarer, workshops eller en klar og entydig rejseinstruks.BILLEDER FRA VORES KURSER

Hjerte-lunge-redning
Hjerte-lunge-redning
På vores åbne kurser lærer du også at bruge en hjertestarter, som du efterhånden finder i mange lufthavne og storbyer rundt om i verden.
IED/UXO awareness
IED/UXO awareness
Rejser du i højrisikoområder, bør du tage vores højrisikomodul, der blandt andet omfatter forhold overfor Improvised Explosive Devices og Unexploded Ordnance.
Interaktiv undervisning
Interaktiv undervisning
Vi skaber et sikkerhedsmæssigt mindset, der skaber tryghed og ikke frygt.
Røverihåndtering
Røverihåndtering
Gaderøverier, carjackings mv. er almindelige i store dele af verden.