Om kurset

TRAVEL

& RISK

SKAL DU MED?

 

Rejser du hyppigt i forbindelse med dit arbejde? Eller skal du i udlandspraktik eller udstationeres i et land udenfor Europa og Nordamerika? Travel&Risk er et kursus i rejsesikkerhed, hvor du kan vælge et, to eller tre dages kursus afhængig af hvilket risikoniveau, der knytter sig til dine rejser. Deltagelse i tre fulde dage udgør et HEAT-kursus (High-Risk Environment Awareness Training).

Kurset er skabt af en række eksperter, der i en lang årrække har arbejdet med rejsesikkerhed og uddannelse i både statslige organisationer, NGO’er og virksomheder. Med deres forskellige baggrunde og erfaringer har de udviklet et sikkerhedskursus, hvor fokus er på at etablere et mindset hos deltagerne, som gør det muligt at forholde sig til- og handle på risici i forbindelse med udlandsrejser.Kursets indhold og opbygning er baseret på en skarp prioritering af det, der betyder noget: Enten fordi det statistisk udgør en reel risiko, eller fordi det udgør en frygtfaktor, der hæmmer den enkelte i udførelsen af sit arbejde.

PÆDAGOGIK

 

Fokus på effekt af læring gennem praksisnær træning, der fører til et refleksivt sikkerhedsmæssigt mindset - eller kort sagt: Mere tryghed på rejsen. 

 

For at læringen har en effekt på den enkeltes adfærd, skal den enkelte have mulighed for at relatere læringen til sin egen adfærd. Travel&Risk er ikke blot baseret på et solidt videns- og erfa-ringsgrundlag; formidlingen sker med en høj grad af interaktion og anvendelse af moderne og velafprøvede læringsmetoder. Kurset giver mulighed for at afprøve redskaber og råd i øvelser, og dermed skabe et fundament for at kunne inkorporere det lærte i sin egen praksis.

Rejsesikkerhed 3
Remote First Aid
Rejsesikkerhed 2
Rejsesikkerhed 1
Travel and risk 4
Travel and Risk 3
Travel&Risk 2
travelandrisk 1

ALLE FOTOS AF FOTOGRAF LARS SCHMIDT

Travel&Risk c/o Mojo Ferdinand ApS

Refshalevej 163A, 1432 Kbh K

 

Alle fotografier  er af fotograf Lars Schmidt

Tel: 25757454 / 22808856

E-mail: info@travelandrisk.dk